Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşulları

BU WEB SİTESİ VE SİTEYLE BAĞLANTILI HİZMETLER, AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLARA UYMANIZ ŞARTIYLA SİZE SUNULMAKTADIR. LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEYİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN SİZİN AÇINIZDAN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN HEMEN BU WEB SİTESİNDEN ÇIKINIZ.
Kullanım Üzerinde Kısıtlar
1. Bu Web Sitesi’nin bütün sayfaları ve burada sağlanan indirilebilir materyallerin tümü (hepsi birlikte “Site” olarak anılacaktır) 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’nin (“100 Yıl, 100 Gerçek Projesi”) ve/ya da ona bağlı şahısların mülkiyetindedir. Web Sitesi, federal ve uluslararası telif hakları ve ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır. Bu sayfalarda yer alan materyallerin hiçbir parçası 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’nin açıkça yazılı izni olmadan yeniden basılamaz, yeniden yayınlanamaz, değiştirilemez ve hiçbir biçimde dağıtımı yapılamaz. Bu Web Sitesi yalnızca sizin kişisel kullanımınız ya da şirketiniz dahilinde kullanım amacıyla hazırlanmıştır. İndirilen her materyalde yer alan, telif hakları bildirimleri de dahil olmak üzere, mülkiyete ilişkin bütün bildirimleri eksiksiz olarak muhafaza etmeniz ve bu konuya uygulanabilir nitelikteki her türlü son kullanıcı lisans anlaşmalarına uymanız gerekmektedir.
Bu Hüküm ve Koşullar’da açıkça belirtilmeyen bütün haklar ya da bu konuya uygulanabilir nitelikteki bütün son kullanıcı lisans anlaşmaları 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi tarafından saklı tutulacaktır.
Ticari Marka Bildirimi
2. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi, 100 Yıl, 100 Gerçek proje logosu, 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi Web Sitesi ve 100 Yıl, 100 Gerçek proje ikonu; 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’nin logoları, ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Bunların dışında bu Site’de kullanılan bütün diğer ticari markalar, hizmet markaları ve logolar, bunların sahiplerine ait ticari marka, hizmet markası ya da logosudur.
Garanti Verilemez Uyarısı
3. BU WEB SİTESİ, SİTEDE YA DA SİTENİN HİZMETLERİYLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR DİĞER SİTENİN İÇERİĞİ YA DA SUNDUĞU BİLGİLER BÜTÜN HATALARIYLA BİRLİKTE, “AYNEN BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE” SUNULMAKTADIR. BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK, BİLGİLERİN TİCARETİNİN YAPILABİLİRLİĞİNE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA VE İHLAL EDİLEMEZLİĞİNE İLİŞKİN ZIMNİ GÜVENCELER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİÇBİR ZIMNİ YA DA AÇIK SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ YA DA BUNLARLA İLGİLİ GARANTİ VERİLMEZ.
100 Yıl, 100 Gerçek Projesi, BAĞLI ŞİRKET/ŞAHISLAR VE SPONSORLARI, SİTEDEN KAYNAKLANAN YA DA SİTE’YLE, YA DA SİTE’YLE BAĞLANTILI HİZMETLER, İÇERİK YA DA SİTE’DE YA DA HİPER BAĞLA BAĞLI OLDUĞU BİR SİTEDE SUNULAN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, BAĞLANTILI, ÖZEL, EMSAL KABİLİNDEN, CEZAİ YA DA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BUNLARLA İLGİLİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAMAKTADIR. SİTE’DEN YA DA SİTE İLE BAĞLANTILI HİZMETLERDEN YA DA SİTENİN BİR HİPER BAĞLA BAĞLANTILI OLDUĞU HERHANGİ BİR SİTEDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZİN TEK TELAFİ YOLU SİTEYİ KULLANMAYA SON VERMENİZDİR.
Her ne kadar 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi, sitenin doğruluğu ve gerçeğe uygunluğunu sağlamayı amaçlamış olsa da, Site’nin doğruluğu ya da gerçeğe uygunluğu konusunda herhangi bir güvence vermemektedir. Site’de gerçeğe uygun olmayan ya da yanlış bilgilerin bulunması ve üçüncü şahıslar tarafından izinsiz eklemeler, çıkarmalar ve değişiklikler yapılması mümkündür. Bir yanlış görüldüğünde, lütfen gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ni bilgilendiriniz. Bu Site’de yer alan bilgiler, konuyla ilgili bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ya da güncellenebilir.
Gizli ya da Tescilli Bilgiler
4. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi sizden Site aracılığıyla gizli ya da tescilli bilgi göndermenizi talep etmemektedir. Lütfen Site aracılığıyla 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne gönderdiğiniz her türlü bilgi ya da materyalin GİZLİ OLMADIĞININ varsayılacağını unutmayınız. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne gönderdiğiniz her türlü bilgi ya da materyal, 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne söz konusu bilgi ya da materyalleri kullanma, çoğaltma, gösterme, işleme tabi tutma, değiştirme, iletme ve dağıtma haklarını sınırsız, geri dönüşsüz, dünya çapında, telifsiz olarak verdiğiniz ve aynı zamanda bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, konsept, know-how ya da tekniklerin 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi tarafından ücretsiz olarak kullanılabileceğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Diğer Sitelere Bağlantı ya da İşaretleyiciler
6. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi, bu Site üzerinden erişim sağlayabileceğiniz diğer Web Siteleri ile ilgili herhangi türden bir güvence vermemektedir. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne ait olmayan bir web sitesine girdiğinizde bu web sitesinin 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’yle bir ilgisinin olmadığını ve 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’nin söz konusu web sitesi üzerinde hiçbir kontrolünün bulunmadığını unutmayınız. Ayrıca bu Site’den 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne ait olmayan bir web sitesine bir hiper bağ verilmiş olması, 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’nin söz konusu sitenin içeriğini, ya da kullanımını kabul ettiği ya da içeriğiyle ya da kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluk aldığı anlamını taşımamaktadır. Kullanmak üzere seçtiğiniz ya da indirdiğiniz web sitesi ya da materyalin virüs, worm, truva atı ya da diğer türden zarar verici nitelikteki unsurları barındırmadığından emin olmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.
Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Yeri Seçimi
7. Bu Hüküm ve Koşullar California Eyaleti’nde yürürlüğe girmiş olup, seçilen yargı bölgesi dışında, California Eyaleti’nin yasalarına uygun olarak uygulanacak ve yorumlanacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar’a taraf olan herkes, federal mahkemelerin ve California Eyaleti’nde, California İlçesinde bulunan mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacak ve söz konusu mahkeme kararlarına, bunun dışındaki yargı bölgeleri, mahkeme yeri ya da uygun olmayan diğer bir mahkeme aracılığıyla itirazda bulunma haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların uygulanması amacıyla açılan davalarda haklı bulunan taraf mahkeme ve avukatlık ücretlerini tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Bu Hüküm ve Şartlar’ın maddelerinden herhangi birinin ya da bazılarının, bir mahkeme ya da diğer bir yetkili yargı mercii tarafından uygulanabilir bulunmaması durumunda, söz konusu hüküm ya da koşullar, bu Hüküm ve Koşullar’ın aksi takdirde tam anlamıyla yürürlükte ve geçerli olmasını sağlayacak şekilde minimum ölçülerde sınırlandırılacak ya da çıkarılacaktır.
Anlaşmanın Bütünlüğü
8. Bu Hüküm ve Koşullar, 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi ile sizin aranızda, Anlaşma konusu ile ilgili yapılan anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi, tümüyle kendi takdirine bağlı olarak, bu Hüküm ve Koşullar’da değişiklik yapabilir ve değişiklikler, değiştirilmiş Hüküm ve Koşulların Site’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Site’yi her ziyaretiniz, bu Site’de o sırada bağlantısı verilmiş olan Kullanma Hüküm ve Koşulları’na tabi bir işlem anlamına gelecektir.
Yasadışı ya da Yasak Amaçla Kullanmama Koşulu
9. Sitemizi kullanmanız, Site’yi yasadışı ya da bu Hüküm ve Koşullar’ın yasakladığı amaçlarla kullanmayacağınıza dair 100 Yıl, 100 Gerçek Projesi’ne güvence vermeniz koşuluna bağlıdır.