Gerçek 13.

Zilciyan şirketi, dünyanın en eski ticari kuruluşlarından biridir.

“Zil”, “zilci” ve “-yan” son eki birleştiğinde “Zilciyan”, Osmanlı Ermenicesinde ailenin zil imalatçısı olduğunu ilk bakışta ortaya koyan bir soyad olarak çıkar karşımıza. Avedis adlı simyacının ordu bandolarına, şenliklere ve muhteşem bir müziğe son derece uygun bir tınıya sahip alaşımı bulduğunda dönem, 17. yüzyıl başlarıydı. Çalgıyı dinleyen Osmanlı padişahı, Avedis’e 80 altın ve “Zilciyan” soyadını verdi. Dolayısıyla Zilciyan zil üretim şirketinin kökleri Konstantinopolis’e ve 1623 yılına uzanır.

Bundan üç yüz yıl kadar sonra şirket Atlantik ötesine, Massachusetts’e taşınır ve (İngilizce yazımıyla) Zildjian adı büyük ün kazanır. Bugün şirket, bateri setinin ayrılmaz parçası olan zilin üretim ve satış pazarında %65 paya sahiptir. Nitekim günümüzde şirketin kendine özgü logosu, yerel konser salonlarından, büyük rock konserlerine kadar zil ve diğer bateri parçaları üzerinde dikkat çekecek kadar belirgindir.

Aradan on beş kuşak geçmesine rağmen Zildjian ailesi hâlâ şirketin başında. Kuruluşun ilk kadın CEO’su 1999 yılında göreve geldi. Böylece dünyanın en eski şirketlerinden, yine en eski aile firmalarından birine sahip olan ve hiç kuşkusuz Amerika’da bu ünvanı hakkıyla taşıyan Zildjianlar, bundan dört yüz yıl önce, hem Osmanlı sarayının, hem de sıradan kişilerin kulağında ayrı bir yer edinecek kadar farklı, kendine özgü tınıyı veren alaşımın formülünü gizli tutmaya devam ediyor.

Aşağıdaki linklere tıklayarak Zildjian fabrikasında bir geziye çıkabilir ve Zildjian zillerini kullanan ünlü müzisyenlerin listesine göz atabilirsiniz.


Referanslar ve Diğer Kaynaklar

1. Kim Gittleson. “Trade secrets of oldest family firm in US”, BBC News, 6 Haziran 2012
2. “The world’s oldest companies: The business of survival”, The Economist, 16 Aralık 2004
3. Zildjian website. “Family Bios: Learn About the Zildjian Family
4. Zildjian website. “Zildjian Factory Tour” (video)
5. Zildjian website. “Famous Drummers that use Zildjian Cymbals
6. Wikipedia: “Avedis Zildjian Company

100y100f_013

Görsele ait bilgi

Bir Zildjian zilinin üzerindeki Osmanlıca “Avedis Zilciyan” imzasının da bulunduğu damga, yakın çekim.


Atıf ve Kaynak

Kim2480 tarafından çekilen fotoğraf [CC-BY-SA-3.0], bkz. Wikimedia Commons


Bizi takip edin


Son eklenen gerçekler

…and the Armenian people continue to remember and to seek justice.

Gerçek 100

…ve Ermeni halkı hatırlamaya ve adalet aramaya devam ediyor…

…as minorities in Turkey are often limited in their expression by state policies…

Gerçek 99

…Türkiye’de azınlıkların kendilerini dile getirmeleri genellikle devlet politikaları tarafından kısıtlandığı için …

Armenians continue to live in Turkey…

Gerçek 98

Ermeniler Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.

The world’s longest aerial tramway opened in Armenia in 2010

Gerçek 97

Dünyanın en uzun havai tramvay hattı 2010’da Ermenistan’da açıldı.