Gerçek 68.

Armin Wegner 1915’te gördüklerini fotoğrafladı.

Daha gençlik yıllarında hayatı dile getirmeye karşı derin bir ilgi duyan Armin Wegner, yazı yazmaya ergenlik çağındayken başlamıştı. Sonraki yaşam deneyimleri ise onun “nesnelerin gizemini ortaya çıkarma konusundaki güçlü arzusu”nu daha da artırdı.

1886 yılında, eski Prusya soylularından gelen bir ailenin oğlu olarak doğdu. Wegner, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı yönetimindeki Alman ordusunda görev yaptı. Birliği, 1915’in ölüm yolculuklarının güzergahı üzerinde konuşlanmıştı. Anadolu’dan Suriye çöllerine tehcire çıkarılanların, sığınmacıların ve hayatta kalanların fotoğraflarını çekerek yaşananları belgelemeye başladı. Wegner’in çektiği fotoğraflar Ermeni Soykırımı’na ait en değerli belgeler arasında yer aldı. Bu fotoğraflar, sonraki kuşaklar için, gerek araştırmacılar, gerekse diğer kişiler açısından konuyla ilgili belli başlı görsel materyaller olarak işlev gördü ve görmeye devam ediyor.

Wegner’in fotoğrafları, ordudaki üstlerini memnun etmedi. Almanya’ya geri gönderildi ve çektiği bazı fotoğraflar imha edildi, ama o birçoğunu kaçırmayı başardı. Armin Wegner fotoğraf çekmekle kalmadı, savaş sonrasında Paris Barış Konferansı’nda konuşma yaptı ve hayatta kalan Ermenilere yardım edilmesi için ABD Başkanı Woodrow Wilson’a bir açık mektup yazdı.
1920’ler Wegner için yoğun geçen ve çabalarının ürünlerini aldığı dönemdi. Yeni kurulan SSCB’ye ve Sovyet Ermenistanı’na yolculuk yaptı, artık tanınmış bir yazar olarak yazılar yazdı. Osmanlı liderlerinden Talat Paşa’yı suikast sonucu öldüren Soghomon Tehlirian’ın 1921’de Berlin’deki duruşmasında tanıklık yaptı.

Armin Wegner’in aktivizmi Ermenilerle sınırlı kalmadı. Çok geçmeden faşizmin egemenliği altına girecek, yeni bir savaşa neden olacak ve Holokost’u gerçekleştirecek bir ülkede yaşıyordu. Hitler’e yazdığı bir mektup yüzünden tutuklandı, işkence gördü ve hapse atıldı. Ancak İtalya’ya kaçmayı başardı ve ömrünün geri kalan yıllarını, 1978 yılında ölünceye kadar Roma’da geçirdi.
Bu arada Wegner, İsrail’de Uluslararası Dürüst ünvanıyla onurlandırıldı. Aldığı diğer ödüllerin yanı sıra, 1968 yılında kendisine Tüm Ermeniler Katolikosu tarafından “Aydınlatıcı” St. Gregory (Surp Krikor Lusavoriç) nişanı verildi. Küllerinin bir kısmı halen Erivan’daki Ermeni Soykırımı Anıtı’nda saklanıyor.

Wegner’in fotoğraflarından örnekler görmek için Washington DC’deki Ulusal Ermeni Enstitüsü’nün ve Erivan’daki Ermeni Soykırım Müzesi-Enstitüsü’nün aşağıdaki sayfalarını ziyaret edebilirsiniz:

Ulusal Ermeni Enstitüsü. “Armenian Deportees: 1915-1916, Photographed by Armin T. Wegner

Ermeni Soykırım Müzesi-Enstitüsü. “Photos of Armenian Genocide


Referanslar ve Diğer Kaynaklar

1. Yad Vashem, The Righteous Among The Nations. “Armin T. Wegner
2. “New Historical Novel on Armin T. Wegner Launched at Frankfurt International Book Fair”, The Armenian Weekly, 4 Kasım 2014
3. Armin T. Wegner Gesellschaft, e. V. (in German)
4. Armin T. Wegner Society of USA
5. Wikipedia: “Armin T. Wegner


Bizi takip edin

Armin Theophil Wegner (1886-1978)

Görsele ait bilgi

Armin Theophil Wegner (1886-1978)


Atıf ve Kaynak

[Genel kullanıma açık alan], Wikimedia Commons


Son eklenen gerçekler

…and the Armenian people continue to remember and to seek justice.

Gerçek 100

…ve Ermeni halkı hatırlamaya ve adalet aramaya devam ediyor…

…as minorities in Turkey are often limited in their expression by state policies…

Gerçek 99

…Türkiye’de azınlıkların kendilerini dile getirmeleri genellikle devlet politikaları tarafından kısıtlandığı için …

Armenians continue to live in Turkey…

Gerçek 98

Ermeniler Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.

The world’s longest aerial tramway opened in Armenia in 2010

Gerçek 97

Dünyanın en uzun havai tramvay hattı 2010’da Ermenistan’da açıldı.