Avarayr savaşı İ.S. 26 Mayıs’da gerçekleşti.

Gerçek 84

Avarayr savaşı İ.S. 26 Mayıs’da gerçekleşti.

Ortaçağa ait bir Yemen sözlüğünde altı dil arasında Ermenice de yer alıyordu.

Gerçek 69

Ortaçağa ait bir Yemen sözlüğünde altı dil arasında...

Ermeni Bagratuni krallığı İ.S. 884 yılından 1045’e kadar yaşadı.

Gerçek 61

Ermeni Bagratuni krallığı İ.S. 884 yılından 1045’e kadar yaşadı.

Kilikya Ermenileri 13. yüzyılda Moğollarda ittifak kurmuştu.

Gerçek 49

Kilikya Ermenileri 13. yüzyılda Moğollarda ittifak kurmuştu.

Söylenceye göre Hayk Bel’i İ.Ö. 11 Ağustos’ta yenmişti

Gerçek 32.

Söylenceye göre Hayk Bel’i İ.Ö. 11 Ağustos’ta yenmişti

Ermeni panteonunda yer alan tanrıların adlarını bugün de duyabilirsiniz.

Gerçek 20

Ermeni panteonunda yer alan tanrıların adlarını bugün de...

Ermeni alfabesi İ.S. 405 yılında yaratıldı.

Gerçek 19

Ermeni alfabesi İ.S. 405 yılında yaratıldı.

Ani, bin bir kiliseler kenti olarak bilinirdi.

Gerçek 17

Ani, bin bir kiliseler kenti olarak bilinirdi.

  • 1
  • 2