…and the Armenian people continue to remember and to seek justice.

Gerçek 100

…ve Ermeni halkı hatırlamaya ve adalet aramaya devam ediyor…

…as minorities in Turkey are often limited in their expression by state policies…

Gerçek 99

…Türkiye’de azınlıkların kendilerini dile getirmeleri genellikle devlet politikaları tarafından kısıtlandığı için …

Armenians continue to live in Turkey…

Gerçek 98

Ermeniler Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.

MGM was to produce a film version of The Forty Days of Musa Dagh in the 1930s

Gerçek 95

MGM, 1930’larda Musa Dağ’da Kırk Gün’ün filmini yapacaktı

Bakü’deki ilk petrol kuyusu 1871’de Ivan Mirzoev (Hovhannes Mirzoyan) tarafından açılmıştı.

Gerçek 90

Bakü’deki ilk petrol kuyusu 1871’de Ivan Mirzoev ...

Sovyet Azerbaycanı’nda, Sumgait’te Ermenilere yönelik katliam 27 Şubat 1988’de başladı.

Gerçek 83

Sovyet Azerbaycanı’nda, Sumgait’te Ermenilere yönelik...

Ermeniler ilk matbaayı 1630’larda İran’da kurdular.

Gerçek 78

Ermeniler ilk matbaayı 1630’larda İran’da kurdular.

Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007’de suikast sonucu öldürüldü.

Gerçek 73

Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007’de...