Aram Khachaturian’s Sabre Dance was featured in jukeboxes all over the United States in 1948

Gerçek 96

Aram Haçaturyan’ın Kılıç Dansı 1948 yılında ABD’nin her yerinde müzik kutularında çalıyordu.

Maraşlı Ermeniler kendilerine özgü bir geleneksel nakış sanatına sahiptir.

Gerçek 93

Maraşlı Ermeniler kendilerine özgü bir geleneksel nakış...

Venedik’te San Lazzaro adasındaki manastır 1717’de Mıhitarist Cemaati tarafından kurulmuştu.

Gerçek 87

Venedik’te San Lazzaro adasındaki manastır 1717’de...

Hampartsum Limonciyan 1813’te Türk (ve Ermeni) klasik sanat müziği için özel bir nota sistemi geliştirmişti.

Gerçek 86

Hampartsum Limonciyan 1813’te Türk (ve Ermeni) klasik...

Avarayr savaşı İ.S. 26 Mayıs’da gerçekleşti.

Gerçek 84

Avarayr savaşı İ.S. 26 Mayıs’da gerçekleşti.

Ermenilerin Sasun’un Gözükara Savaşçıları destanı ilk kez 1873’te yazıya geçirildi.

Gerçek 82

Ermenilerin Sasun’un Gözükara Savaşçıları destanı...

En ince işlenmiş “haçkar”lar 13. yüzyılda yapılmıştır.

Gerçek 79

En ince işlenmiş “haçkar”lar 13. yüzyılda yapılmıştır.

Ermeniler ilk matbaayı 1630’larda İran’da kurdular.

Gerçek 78

Ermeniler ilk matbaayı 1630’larda İran’da kurdular.