Lübnan Ermeni Üniversitesi’nın roket fırlatma kulübü 1960’larda stratosfere ulaşmıştı.

Gerçek 29

Lübnan Ermeni Üniversitesi’nın roket fırlatma kulübü 1960’larda...

Latin Amerika’ya Ermeni göçü büyük ölçüde 1920’ler ile 1950’ler arasında gerçekleşti.

Gerçek 28

Latin Amerika’ya Ermeni göçü büyük ölçüde 1920’ler ile...

Avrupa’daki ilk kahve dükkânlarını Ermeniler açmıştı

Gerçek 23

Avrupa’daki ilk kahve dükkânlarını Ermeniler açmıştı

İran Ermenilerinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor.

Gerçek 22

İran Ermenilerinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor.

Hindistan’da Ermeni mirasının geçmişi 16. yüzyıla uzanır.

Gerçek 16

Hindistan’da Ermeni mirasının geçmişi 16. yüzyıla uzanır.

Rusya’da resmi Ermeni varlığı 18 yüzyıla kadar uzanıyor.

Gerçek 9

Rusya’da resmi Ermeni varlığı 18 yüzyıla kadar uzanıyor.

Kuzey Amerika’da Ermeni varlığı 1618 yılına kadar uzanır.

Gerçek 3

Kuzey Amerika’da Ermeni varlığı 1618 yılına kadar uzanır.